Welkomstpagina
Het Klinket

Welkomstpagina

Het Klinket is een christelijke basisschool centraal gelegen in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem, bij het winkelcentrum en in de nabijheid van allerlei centrale wijkvoorzieningen.  Het Klinket is een middelgrote school met rond de 225 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. 

Het Klinket is onderdeel van Brede school de Kempenaer. 

 

 De Stichting Fluvius is de bestuurlijke paraplu waaronder Het Klinket, samen met 19 andere zelfstandig opererende basisscholen in de gemeenten Arnhem en Renkum, valt. Het is een organisatie met 4500 leerlingen en 400 personeelsleden. De scholen binnen Fluvius hebben een interconfessionele, katholieke, protestants-christelijke of algemeen bijzondere identiteit.

 

Op Het Klinket willen we op een persoonlijke manier met kinderen omgaan en hen laten merken dat ze gewaardeerd en serieus genomen worden. Goed kunnen samenspelen en samenwerken is voor ons een uitgangspunt.

 
Om die reden werken we volgens de methode “Vreedzame School.” Een Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
 
Het onderwijs wil voorbereiden op de toekomst. Voorwaarde tot deelname in deze wereld is het gebruik van taal en het goed kunnen lezen. Daarom legt Het Klinket prioriteit bij lezen. En dat is te zien in onze uitgebreide schoolbibliotheek, en natuurlijk ook te merken in de dagelijkse praktijk bij alle groepen.
 
Omdat de (digitale) wereld niet ophoudt bij de deur, krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engels.
Jonge kinderen hebben het vermogen spelenderwijs talen te leren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vermogen om ’spontaan’ een taal te leren juist bij jonge kinderen uitzonderlijk goed ontwikkeld is. Of het nu gaat om woordjes, het gebruik van onderliggende taalregels of uitspraak: jonge kinderen maken zich spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen. Door het leren van een nieuwe taal wordt bovendien het talige gedeelte van de hersenen geprikkeld, wat een gunstige invloed heeft op het leren van de Nederlandse taal.
 
Wij denken dat uw kind ook op zijn/haar plaats is op onze school. Overtuig u zelf en maak een afspraak zodat u uw vragen kunt stellen en zelf de sfeer kunt proeven.
 
Onze kinderen zijn ook enthousiast over Het Klinket. Luister hier maar eens naar ons schoollied.