Stel cookie voorkeur in

Schooltijden

Schooltijden

maandag         van 08.30 tot 14.30 uur

dinsdag            van 08.30 tot 14.30 uur

woensdag        van 08.30 tot 12.15 uur

donderdag       van 08.30 tot 14.30 uur

vrijdag              van 08.30 tot 12.00 uur gr.  1 tot/met  4

                          van 08.30 tot 14.30 uur gr.  5 tot/met  8

Schooltijden
Om 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar de lokalen (gebracht  worden).
Wij willen graag om 8.30 uur met onze lessen beginnen.
U kunt ons daarbij helpen door:
 -  op tijd afscheid te nemen van uw kind en het lokaal
    te verlaten.
 -  Wanneer  u de leerkracht wilt spreken, daarvoor een
     aparte afspraak te  maken.  Het is niet praktisch om
     belangrijke zaken bij het wegbrengen van uw kind te
     bespreken. Wilt u zich bij het wegbrengen beperken
     tot een korte mededeling?