Stel cookie voorkeur in

Communicatie

De school vindt het heel belangrijk dat de ouders goede en tijdige informatie gkrijgen over het reilen en zeilen op school en over de vorderingen van het kind. Hiertoe zijn er de volgende mogelijkheden:

 

De 10-minuten-gesprekken

Er wordt 3 maal per jaar een 10 minutengesprek gepland, rond november, februari/maart en juni/juli. Voor de gesprekken in februari/maart en juni/juli hebben de kinderen een rapport gekregen. Bij deze gesprekken is de leerkracht aanwezig die dan een werkdag heeft. Ouders kunnen zich inschrijven via Mijnschoolinfo. Als dit niet is gebeurd plannen leerkrachten de gesprekken in. Eind groep 6 en eind groep 7 krijgen ouders een indicatie van het uitstroomprofiel voor de vervolgschool.

Hebt u vragen of zit u ergens mee dan is het natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht voor een gesprek. We vinden het in ieder geval belangrijk dat u nergens mee blijft zitten.

Mijn Schoolinfo

Voor de communicatie gebruikt de school Mijnschoolinfo. Tweewekelijks wordt de nieuwsbrief verspreid en op de website geplaatst. Ook andere informatie van de school of de groep wordt via Mijnschoolinfo verspreid. Ouders kunnen hun kind via deze app ziekmelden. Bellen mag natuurlijk ook. In de toekomst wordt de functionaliteit van Mijnschoolinfo verder uitgebreid.

Huisbezoek

Als nieuwe kleuters enkele maanden op school zijn is er een huisbezoek. Hierdoor krijgt de leerkracht een goed beeld van het kind, en is er gelegenheid om met elkaar –ouders en leerkracht- op een informele wijze in gesprek te gaan.

Website

Op www.klinket.nl vindt u  informatie over de school en de groep van uw kind.

Onder nieuws, kunt u met name lezen welke groepsoverstijgende activiteiten er op onze school plaatsvinden.

In ons land is voor plaatsing van foto’s en informatie, volgens de auteurswet/portretrecht/privacy wetgeving, voorafgaande (schriftelijke) toestemming nodig van de betrokkenen (ouder). Op het inschrijfformulier wordt hiervoor toestemming gevraagd.


Starten op school

Voordat een leerling wordt ingeschreven, is er altijd een intake gesprek. Hierbij wordt uitgelegd hoe de school werkt en worden vragen beantwoord. Daarna is er een rondleiding in de school, zodat er een goed beeld ontstaat over de sfeer en de werkwijze.


Verder is er een informatieboekje met praktische informatie, en een boekje voor de startende kleuter.

Ouders-School School-Ouders

Ouder-enquête 2016-2017