Stel cookie voorkeur in

Denktank

De Denktank is een informeel overlegorgaan, dat per jaar 3 keer bij elkaar komt. Op verzoek van de leden van de Denktank kunnen extra bijeenkomsten worden ingepland.

De Denktank bestaat standaard uit 4 ouders, 1 leerkracht en de directie. Deze groep kan worden aangevuld met ouders, die over het betreffende onderwerp mee willen denken en praten, omdat ze er affiniteit mee hebben. Onderwerpen kunnen door de leden van de Denktank worden ingebracht. De Denktank behandelt de onderwerpen in een open gesprek, en komen mogelijk tot veranderpunten. Deze worden besproken met het team en de MR en kunnen leiden tot het aanpassen van beleid.

Voorbeelden van onderwerpen:

  • Uitdagingen in en rondom de school;
  • Verkeersveiligheid rond de school;
  • Sociale veiligheid, pesten en cyberpesten;
  • Sterkte-zwakte analyse van de school;
  • Passend onderwijs
  • Samenwerking partners Bredeschool.