Stel cookie voorkeur in

Vreedzame School

31 januari 2017

Mogen we even voorstellen... onze nieuwe mediatoren

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de...

Blok 6: We zijn allemaal anders

We zijn allemaal anders In dit blok gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes...

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en...

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen...

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen...

Blok 2: Wij lossen conflicten zelf op

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk...

Blok 1: Wij horen bij elkaar!

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en...