Stel cookie voorkeur in

Team 2018-2019

Loes Hilderink

Directeur

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Marike Broesder

Intern Begeleider

dinsdag, woensdag (om de week) en donderdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Rinske Vreuls

1A

maandag, dinsdag, woensdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Anne-Marie Bax

1A

donderdag- en vrijdagmorgen, wordt momenteel vervangen door Janine Peters

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Sytske Lakeman

2A

maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Marjolein van Essen

3

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Marleen Noppe

4

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen (wordt tijdelijk vervangen)

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Meike Biesta

5

maandag, dinsdag, (woensdag)

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Patricia Hoitsma

5

(woensdag),donderdag en vrijdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Bob Kersjes

6

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Romeo van Dijk

7

maandag,  donderdag en vrijdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Martin Kuenen

8

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Marie-Jose Hutjes

administratief medewerker

maandag, dinsdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168

Eric van de Kerkhof

concierge

woensdag

info.klinket@debasisfluvius.nl

026 3274168