Het Klinket is een Academische Opleidingsschool.

Wat betekent dat?

De term "Academische Opleidingsschool" heeft te maken met het opleiden van studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO). Studenten van de PABO lopen gedurende hun opleiding stage op basisscholen. Bij ons zijn dit niet alleen eerstejaars studenten, zoals bij een ¨gewone¨ opleidingsschool, maar als academische opleidingsschool krijgen wij ook tweedejaars, derdejaars en LIO-studenten. LIO studenten (leerkracht in opleiding) zijn studenten die in de laatste fase van de opleiding zitten en zich in deze fase ontwikkelen tot een startbekwame leerkracht.

Op een Academische opleidingsschool wordt het opleiden van studenten gecombineerd met het doen van onderzoek. Het leren op de werkplek is een belangrijk onderdeel, deelname aan de kenniskring (onderzoek) is hieraan toegevoegd. Op een Academische Opleidingsschool wordt schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek binnen de school met elkaar gecombineerd.

Het doen van onderzoek door de studenten wordt vanuit de PABO begeleid door een PABO docent. Romeo van Dijk is daarnaast 1 dag in de week vrijgemaakt om de studenten op onze school te begeleiden en alle werkzaamheden die een opleidingsschool met zich meebrengen te coördineren.

Als schoolteam is het plezierig om een Academische Opleidingsschool te zijn. Voor de kinderen op school betekent het dat hun leerkrachten steeds in ontwikkeling zijn en blijven. Het onderwijs is van deze tijd. Pabo studenten nemen hun eigen expertise, nieuwe theorieën en ontwikkelingen mee in de praktijk. De praktijkonderzoeken die studenten en leerkrachten uitvoeren hebben als doel het onderwijs steeds meer af te stemmen op het kind. Bovendien zijn er meer handen in de groep waardoor kinderen nog meer geholpen worden.