Pinda en/of noten allergie
Steeds meer kinderen tonen een (soms zeer ernstige) allergie voor pinda’s (pindakaas) en/of noten.
Hieronder vindt u meer informatie hierover. Wij doen een dringend beroep op u:  Geeft u alstublieft uw kinderen geen boterhammen met pindakaas, of traktaties mee die noten bevatten. Er zijn nog zoveel andere lekkere dingen die geen gevaar vormen voor de gezondheid van andere leerlingen.

Wat is een allergie voor pinda’s en/of noten?
Bij een voedselallergie reageert het afweersysteem abnormaal na het eten van een bepaald voedingsmiddel. Bij een pinda- en/of notenallergie treedt zo’n reactie op na het eten van een voedingsmiddel dat (sporen van) eiwitten van pinda’s en/of noten bevat. Een gecombineerde allergie voor pinda’s en noten komt vaak voor. Een pinda is overigens geen noot, maar een peulvrucht, net zoals een erwt of een sojaboon. Allergieën tegen pinda’s en noten komen steeds vaker voor en beginnen op steeds jongere leeftijd. De meest voorkomende voedselallergieën bij kinderen zijn nog steeds koemelkallergie en kippenei-allergie.


Een kind kan allergisch zijn voor diverse voedingsmiddelen en soms voor meerdere voedingsmiddelen tegelijkertijd.
De manier waarop de allergie zich uit is niet afhankelijk van het voedingsmiddel.
Symptomen allergie voor pinda’s en/of noten
Een voedselallergie ontstaat in twee stappen. Eerst maakt het afweersysteem na contact met een bepaald voedingsmiddel hier speciale allergische antistoffen tegen aan. Waarom het afweersysteem dit doet en waarom speciaal tegen bepaalde voedselbestanddelen is niet bekend. In dit stadium heeft een patiënt nog geen merkbare verschijnselen.
Zijn deze allergische antistoffen eenmaal aangemaakt, dan kan het voorkomen dat zich bij een volgend contact met dit voedingsmiddel een allergische reactie voordoet. Bij een pinda- of notenallergie kan deze reactie zich op verschillende manieren uiten. De klachten kunnen snel ontstaan. Bij elk volgend contact met pinda of noot kunnen de klachten heviger zijn. Een allergie voor noot of pinda kan zich ook uiten in eczeem. 

Kenmerkend voor een allergische reactie kunnen zijn:
• rood gezicht
• warm gevoel
• jeuk rond of in de mond
• jeuk aan handpalmen of voetzolen
• tranende ogen, niezen en/of een loopneus
• zwelling van tong, lippen en oogleden
• moeilijkheden met slikken en praten door zwelling van de tong en de keel
• misselijkheid, braken, buikpijn en diarree
• kortademigheid met piepen, een astma-aanval
• duizeligheid, neiging tot flauwvallen en uiteindelijk bewusteloosheid

Meestal treden er combinaties van deze verschijnselen op.
Anafylaxie is de meest extreme en gevaarlijke vorm van een allergische reactie; het hele lichaam is er bij betrokken. In zo’n geval is het belangrijk dat direct medische hulp geboden wordt, 112 bellen!