Waar komt de naam Klinket vandaan en waarom is juist voor deze naam gekozen?
 
 


Deze illustratie geeft een impressie van een ‘Klinket’.
De naam Klinket staat voor een kleine deur in een grote deur, zoals dat vroeger veel voorkwam in de schuren van boerderijen op het platte land.

Ook in het aangrenzende Betuwegebied van onze school zien we bij sommige boerderijen in de mendeuren nog zo’n kleine deur.
En bij sluiscomplexen in de Gelderse rivieren zie je soms een klein sluisdeurtje onder in de grote sluisdeur.
Een andere betekenis, uit nog vroegere tijd, verwijst naar een kleine toegangsdeur naast de stadspoort,
zodat reizigers ‘s nachts alsnog veilig binnen de muren van de stad konden verblijven.
In bijbelse taal wordt dit deurtje ‘het oog van de naald’ genoemd.
 
Op Het Klinket staan de deuren symbool voor de groei en ontwikkeling van de 4-jarige,
die door de kleine deur de beschermde schoolomgeving binnenkomt en
als 12-jarige de school via de grote deur verlaat en de uitdagingen van de toekomst aandurft.