Privacyreglement DeBasisFluvius

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

Eén van de uitvloeisels van de nieuwe wetgeving is het privacyreglement.
Privacyreglement