Ieder kind is er welkom

Het Klinket is een christelijke basisschool. Ieder kind is welkom wat zijn achtergrond of levensbeschouwing ook is. Ons uitgangspunt daarbij is:  wij hebben respect voor elkaar.

Wij gaan op een persoonlijke manier met  kinderen om. Het is belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en serieus genomen. Wij willen uw kind leren om oog te hebben voor anderen en zich mede verantwoordelijk te voelen voor het grote geheel.