Opbrengstgericht werken

In de groep kijken we wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om de leerprestaties, maar ook om de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Het Klinket staat voor onderwijs dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. Wij werken opbrengstgericht. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We willen in onze school vernieuwend bezig zijn, waarbij we er voor waken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.