Talen

Om de kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, waarin communicatie een hoofdrol speelt,  is taal een van onze  speerpunten. Omdat de wereld niet ophoudt bij Nederland, krijgen de kinderen vanaf
groep 1 Engels.

Jonge kinderen maken zich spelenderwijs de talen  eigen die ze om zich heen horen. Door het leren van een nieuwe taal wordt bovendien het talige gedeelte van de hersenen geprikkeld, wat een gunstige invloed heeft op het leren van de Nederlandse taal. Lezen wordt erg gestimuleerd. Wij zijn trots op onze  goed ingerichte bibliotheek met mooie lees-  en informatieboeken.