Een leerlingenraad kan de school adviseren
over allerlei zaken die voor de leerlingen belangrijk zijn.
De leerlingenraad heeft als doel om;
 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • bevorderen van actief burgerschap
 • de leerlingen leren om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 3 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich beschikbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. 

Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. 

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas 
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen

Mogelijke onderwerpen voor de leerlingenraad zijn: schoolregels, inrichting van de school of het plein, uitstapjes, vieringen, buitenspelen of het overblijven.

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?

In principe tweewekelijks op woensdag tussen 11.45 uur en 12.15 uur in de directiekamer