Informatieboekje middenbouw

  • lezen
  • schrijven
  • rekenen
  • engels
  • vreedzame school
  • wereldoriëntatie
  • boek vertellen/spreekbeurt 
  • leerlingvolgsysteem
  • thuis oefenen
  • gym