De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders, die aangestuurd door onze eventmanager, gedurende het schooljaar activiteiten voor de school organiseert. Hierbij valt te denken aan Sinterklaas, de kerstviering en het eindfeest, maar ook het fietsexamen en de avondvierdaagse. In overleg met de leerkrachten wordt vorm gegeven aan de plannen. Bij de uitvoering worden ook andere ouders betrokken, die niet in de AC zitten. Deze activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage.
De penningmeester (een ouder) beheert deze gelden en rapporteert jaarlijks over de inkomsten en de uitgaven. (zie rechterkolom) Voor de begroting kan de AC input leveren. De directie is eindverantwoordelijk voor de financiën, en heeft daarom een stem in de uiteindelijke beslissingen. Taken van de AC:

  • Gedurende het schooljaar overleg voeren, incidenteel met de directie;
  • Bedenken en bespreken van activiteiten zoals een meester/juffendag, Sint, Kerst en Pasen, die geschikt zijn voor de doelgroep;
  • Het uitwerken van de activiteiten en deze vorm geven Denk hierbij aan: locatie vinden, charteren van hulpouders, boodschappen doen, tijdsschema’s maken, contacten met leveranciers, etc;
  • Evalueren en documenteren van activiteiten;
  • Input geven aan de penningmeester voor de begroting van de ouderbijdrage.


Vindt u het leuk om te organiseren en het schoolleven voor de kinderen te verrijken met andere activiteiten? U bent altijd welkom om bij deze commissie aan te sluiten!