De school vindt het heel belangrijk dat de ouders goede en tijdige informatie krijgen over het reilen en zeilen op school en over de vorderingen van het kind. Hiertoe zijn er de volgende mogelijkheden:

De 10-minutengesprekken

Er wordt 3 maal per jaar een 10-minutengesprek gepland, rond november, februari/maart en juni/juli. Voor de gesprekken in februari/maart en juni/juli hebben de kinderen een rapport gekregen. Bij deze gesprekken is de leerkracht aanwezig die dan een werkdag heeft. Ouders kunnen zich inschrijven via Mijnschoolinfo. Als dit niet is gebeurd plannen leerkrachten de gesprekken in. Eind groep 6 en eind groep 7 krijgen ouders een indicatie van het uitstroomprofiel voor de vervolgschool.

Hebt u vragen of zit u ergens mee dan is het natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht voor een gesprek. We vinden het in ieder geval belangrijk dat u nergens mee blijft zitten.

Social Schools

Voor de communicatie gebruikt de school Social Schools. Maandelijks wordt de nieuwsbrief verspreid en op de website geplaatst. Ook andere informatie van de school of de groep wordt via Sociaal Schools verspreid. Ouders kunnen hun kind via deze app ziekmelden. Bellen mag natuurlijk ook.


Starten op school

Voordat een leerling wordt ingeschreven, is er altijd een intake gesprek. Hierbij wordt uitgelegd hoe de school werkt en worden vragen beantwoord. Daarna is er een rondleiding in de school, zodat er een goed beeld ontstaat over de sfeer en de werkwijze.

Verder is er een informatieboekje met praktische informatie, en een boekje voor de startende kleuter.