Ouderbetrokkenheid

Vanuit onze visie op educatief partnerschap vraagt de school ouders een actieve bijdrage te leveren. Meehelpen op de school van hun kind(eren) heeft een positieve uitwerking op alle betrokkenen: