Ouderbetrokkenheid

Vanuit onze visie op educatief partnerschap vraagt de school ouders een actieve bijdrage te leveren. Meehelpen op de school van hun kind(eren) heeft een positieve uitwerking op alle betrokkenen:

  • Het kind is trots doordat de ouder meehelpt op school;
  • De ouder maakt het onderwijs van dichtbij mee en bouwt zo een goed contact op met school;
  • Voor het kind zijn er meer bijzondere belevenissen, die de school anders niet kan bieden naast het volle rooster;
  • De leerkrachten voelen zich gesteund en ervaren een goede band met de ouders;

Er is wetenschappelijk aangetoond dat de leerprestaties en het welbevinden van het kind positief worden beïnvloed bij een hoge betrokkenheid van ouders bij de schoolwereld van hun kind.

Waaruit blijkt betrokkenheid van ouders? 
We hebben een grote groep van betrokken ouders die meepraten over de schoolorganisatie en ons op velerlei manieren ondersteunen bij de schoolactiviteiten.

Wanneer ook u uw aandeel in onze school wilt leveren,  kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind of bij Roswitha Goldsmid, directeur van de school.