Stel cookie voorkeur in

Blok 4: We hebben hart voor elkaar


Dit blok gaat over gevoelens.

Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.

De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen.

Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.

Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. We  bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt. 


We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het  steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op

Site van de school

www.devreedzameschool.nl

of langskomen op school